Priser

1 Hund 300:- / dygn

2 Hundar 400:- / dygn

3 Hundar 500:- / dygn

Faktureringsavgift 30 kr

Dubbeltaxa vid storhelger.
Foder medtages själv.

Skriv ut och fyll i ditt inackorderingsavtal –  Oskarsfarm inackorderingsavtal